VİZYON ve MİSYON

VİZYON ve MİSYON

Vizyonumuz

 

Dileyen herkesin katılabileceği çevrimiçi ders platformu sunarak, katılımcıların bireysel gelişimlerinin ilerlemesine destek veren sürdürülebilir bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformu olmak.

 

Misyonumuz

 

Çeşitli disiplin alanlarında dileyen herkese öğrenme imkânı sunacak ortam ve malzemeler sunabilen, katılımcıların yaşam boyu öğrenme süreçlerini destekleyecek yapılandırılmış bir öğrenme deneyimi geçirmelerini sağlayan ve herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformu olmak.