Ekonomi ve Sosyal Hizmet

Ekonomi ve Sosyal HizmetImage


DERSİN AMACI

Günümüzde gerek dünya gerekse de ülkemizde nüfusun yadsınamayacak bir kısmını oluşturan dezavantajlı gruplar ile bunlara yönelik yapılan sosyal hizmet politikalarının ekonomi ilişkisini ortaya koymak.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.Hafta: ‘Ekonomi nedir? Sosyal hizmet nedir?’ Katılımcıların ekonomi ile sosyal hizmet arasında nasıl bir ilişki olduğunu teorik olarak ortaya koyarak uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

2.Hafta: Dezavantajlı Gruplardan olan Yaşlıların Ekonomideki Rolü hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

3.Hafta: Dezavantajlı Gruplardan olan Çocukların Ekonomideki Rolü hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

4.Hafta: Dezavantajlı Gruplardan olan Kadınların ve Engellilerin Ekonomideki Rolü hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Ekonomi ve sosyal hizmet alanına ilgi duyan herkes.

KURSA KATIL