Temel Seviye Suluboya Teknikleri

Temel Seviye Suluboya TeknikleriImage


DERSİN AMACI

Temel Seviye Suluboya Teknikleri dersinin amacı, suluboya araç gereçlerini ve suluboya ile ilgili en temel teknikleri öğrenmektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Dersin sonunda katılımcılar;

El-göz-beyin koordinasyonu konusunda bilgi ve becerilerini geliştirebilir.

Eskiz yapma konusunda kendini geliştirebilir.

Düşüncelerini ifade etme ve aktarma konusunda kendini geliştirebilir.

Suluboya araç gereçlerini açıklayabilir.

Temel suluboya teknikleri ile gerekleri açıklayabilir.

Boya ve renk birleşimlerini kullanabilir.

Fırça tekniklerini kullanabilir.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Öğretim elemanları, öğrenciler, öğretmenler, çevrim içi öğrenme ortamlarında suluboya tekniğini öğrenmek isteyenler dersin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

KURSA KATIL
DERS TÜRÜ EŞ ZAMANSIZ
KATEGORİ TARİH VE SANAT
DERS SÜRESİ 4 HAFTA
EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE