Omurga Sağlığında Motor Kontrol

Omurga Sağlığında Motor KontrolImage


DERSİN AMACI

Dersin amacı, toplumda yaygın olarak gözlenen omurga problemlerine bütüncül bir bakış açısı sağlayarak, motor kontrolün kazandırılmasına yönelik farkındalığın arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda derse katılan bireylerin erken dönemden itibaren omurga sağlığı hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması, sekonder problemlerinin gelişiminin en az düzeye indirilmesi için gerekli çıktılar sağlanacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Hareket kontrolünü merkezi sinir sistemi düzeyindeki işlevlerini öğrenerek tanımlar.

Motor öğrenme ve motor kontrol tanımlarını nöroplastisite ile açıklayarak öğrenir.

Motor öğrenme süreç ve evrelerini anlar.

Bel boyun sağlığını açıklar.

Omurga anatomisi ve biyomekaniğini kavrar.

Düzgün postürü tanımlar ve aktiviteler sırasında düzgün postürün devamının sağlanabilmesi için gerekli yöntemleri kavrar ve uygular.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Dersin hedef kitlesi herhangi bir sağlık bilimleri alanında çalışan ve/veya mezun olan ve/veya eğitim alan veya bu alana ilgi duyan lisans, ön lisans ve lisansüstü düzeylerindeki bireylerdir.

KURSA KATIL