Hasta Güvenliği: Pediatrik Tıbbi Hataların Önlenmesi

Hasta Güvenliği: Pediatrik Tıbbi Hataların ÖnlenmesiImage


DERSİN AMACI: Bu ders kapsamında hassas bir grubu oluşturan pediatrik hastalarda hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi için sağlık profesyonelleri ile sağlık profesyoneli adaylarına farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI: 

  • Hasta güvenliğinin temel kavramlarını, amacını ve önemini tanımlayabilir
  • Pediatrik tıbbi hataların çeşitlerini sıralayabili
  • İlaç uygulama hatalarının önlenmesine yönelik rollerini sıralayabilir
  • İlaç hataları ve ilaç güvenliği bilgileri doğrultusunda stratejiler geliştirebilir
  • Kan ve kan transfüzyon hatalarının önlenmesine yönelik stratejiler geliştirebilir
  • Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirebilir
  • Hasta güvenliğinin etik boyutunu tanımlayabilir
  • Hasta güvenliği ile ilgili uygulamaları değerlendirebilir
  • Hasta güvenliğinde olay bildirimlerini uygulayabilir

 

DERSİN HEDEF KİTLESİ: Hemşirelik son sınıf öğrencileri, sağlık profesyonelleri

 
 
 

KURSA KATIL