Üretim Planlama

Üretim PlanlamaImage


DERSİN AMACI

Farklı disiplinlerden fabrika yöneticiliği yapacak kişilerde üretim planlama ile ilgili alacakları kararlarda yeterli bilgi ve beceriyi kazanmaları hedeflenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

  • Üretim planlama kavramlarını bilir.
  • Talep tahmini yapar.
  • Stok kontrol yöntemlerini bilir.

Malzeme ihtiyaç planlarını hazırlar.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Üretim sistemlerinde yöneticilik yapması muhtemel mühendislik fakültesi ve iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencileri

KURSA KATIL