Kenevir Lifinin Endüstriyel Uygulamaları

Kenevir Lifinin Endüstriyel UygulamalarıImage


DERSİN AMACI

Mühendislik malzemeleri alanında artan çevresel duyarlılık ve petrol kaynaklarında azalma ve küresel ısınma gibi faktörler doğal ve sürdürülebilir malzemelere olan ilgiyi artırmıştır. Kenevir bitkisinden elde edilen lifler bu anlamda özel bir yere sahiptir. Bu ders ile kişilerin şu konular hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır: kenevir lifinin endüstriyel uygulamaları, farklı endüstriyel uygulamalar açısından lif özellikleri ve gereksinimler, farklı sektörler açısından kalite ve standardizasyon. Dersin hedef kitlesi, akademisyenler, öğrenciler, mühendislik malzemelerinin kullanıldığı endüstri personeli, kenevire ilgi duyan girişimciler ve konuya ilgi duyan diğer kişilerdir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Ders sonunda katılımcılar;

Kenevir lifinin endüstriyel uygulamalarını bilir.

Farklı endüstriyel uygulamalar açısından lif özellikleri ve gereksinimleri tanımlar.

Farklı sektörler açısından lif ve lif esaslı malzemelerin kalite ve standardizasyon kriterlerini tanımlar.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Dersin hedef kitlesi, akademisyenler, öğrenciler, mühendislik malzemelerinin kullanıldığı endüstri personeli, kenevire ilgi duyan girişimciler ve konuya ilgi duyan diğer kişilerdir.

KURSA KATIL