Binalarda Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Binalarda Enerji Verimliliği ve SürdürülebilirlikImage


DERSİN AMACI: 

Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artarken geleneksel enerji kaynaklarının ise yaklaşık yüzyıl içerisinde tükeneceği öngörülmektedir. Ayrıca sınırlı miktarda olan petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve ulaşımdan sonra en çok enerji yapı sektöründe harcanmaktadır. Binalarda planlama, kullanım ve kullanım sonrası aşamalarda alınacak birtakım tedbirlerle enerji verimliliği artırılacağı gibi ülke genelinde de ekonomik olarak birtakım kazanımlar elde edilebilir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI: 

1.Hafta: Katılımcılar enerji, sürdürülebilirlik ve çevre sorunlarını hakkında bilgi edinir. 

2.Hafta: Katılımcılar enerji etkin bina tasarım kriterlerini kavrar.

3.Hafta: Binalarda enerji tüketimini azaltmaya yönelik yaklaşımları öğrenir.

4.Hafta: Yenilene bilir enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.

 

DERSİN HEDEF KİTLESİ: 

Küresel enerji krizi ve çevre sorunlarının giderek arttığını şu günlerde binalarımızda alacağımız bazı önlemler ile dünyanın korunmasına katkıda bulunabileceğini düşünen herkes bu derse katılabilir.

KURSA KATIL