Yeni Nesil Matematik Sorularının Çözümü için Mantıksal Yaklaşımlar

Yeni Nesil Matematik Sorularının Çözümü için Mantıksal YaklaşımlarImage


DERSİN AMACI: Son yıllarda tüm sınavlarda uygulanmaya başlanan, önceki yıllara göre yalnızca bilgiyi değil, onu yorumlamayı öncelik edinen soru tipleri olan yeni nesil matematik sorularını öğrencilerin çözebilmesi için çözüm yöntemleri anlatılacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI: 

  • Çarpanlar ve Katlar-Üslü İfadeler ile ilgili yeni nesil matematik sorularının çözüm yöntemlerini öğrenecekler.
  • Kareköklü İfadeler-Veri Analizi ile ilgili yeni nesil matematik sorularının çözüm yöntemlerini öğrenecekler.
  • Basit Olayların Olma Olasılığı-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler ile ilgili yeni nesil matematik sorularının çözüm yöntemlerini öğrenecekler.
  • Doğrusal Denklemler-Eşitsizlikler ile ilgili yeni nesil matematik sorularının çözüm yöntemlerini öğrenecekler. 

 

DERSİN HEDEF KİTLESİ: Temel Matematik bilgisi olan Matematiğe ilgi duyan herkes

KURSA KATIL