Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik Uygulamaları

Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik UygulamalarıImage


DERSİN AMACI

Bu dersin amacı öncelikle katılımcılara genetik biliminin temeli ve kavramları ile ilgili bilgiler vermek ve sonrasında moleküler biyolojide kullanılan temel tekniklerin uygulamalarını ve prensiplerini anlatmaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bu dersi tamamlayanlar;

Genetiğin temel kavramlarını öğrenir ve genetik materyalin özelliklerini anlar.

Viral, prokaryotik ve ökaryotik kromozomların yapısını, nükleik asitlerin kimyasal kompozisyonunu anlar.

Deoksiribo nükleik asit (DNA) ve Ribo nükleik asit (RNA) izolasyonunu, nükleik asit konsantrasyonu ve saflığının belirlenmesini öğrenir.

Agaroz jel elektroforezini, DNA dizi analizin öğrenerek sonuçları yorumlayabilirler.

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve kullanım alanlarını bilir.

Rekombinant DNA Teknolojisi ve klonlama hakkında bilgi sahibi olurlar.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Temel moleküler biyoloji ve genetik alanında bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ilgi duyan herkes dersin hedef kitlesini oluşturur.

KURSA KATIL