Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi

Gıda Atıklarının DeğerlendirilmesiImage


DERSİN AMACI

Bu derste katılımcıların gıda atık türleri ve bu gıda atıklarının ne şekilde değerlendirilebileceği hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Ders sonunda katılımcılar;

  • Katılımcılar atık ve gıda atığı gibi kavramları bilecek.
  • Gıda atık türlerinin neler olduğunu bilecek.
  • Gıda atıklarının etkin bir şekilde yönetimi ve yeniden değerlendirilmesinin amacını öğrenecek.
  • Gıda atıklarının değerlendirilmesinin sürdürülebilirlik açısından önemi hakkında bilgi sahibi olacak.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Gıda atıklarının değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes

KURSA KATIL