Biyoetanol Üretimi

Biyoetanol ÜretimiImage


DERSİN AMACI: Biyoyakıt, biyolojik kökenli yakıtlar olup yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde son yıllarda öne çıkan enerji kaynaklarındandır. Biyoetanol en sık kullanılan biyoyakıtlardandır. Biyoetanol elde etmek için uygun biyokütle kaynakları, biyoetanol üretimin avantajları, biyoetanol üretiminde kullanılan ön işlem ve bu süreçte kullanılan mikroorganizmaların neler olduğunu öğrenmek dersin amaçlarındandır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI: 

  • Biyoetanol ile ilgili bilgi sahibi olur.
  • Biyoetanol üretiminde kullanılan hammaddeler öğrenilir.
  • Biyoetanol üretimi için kullanılan ön işlem yöntemleri öğrenilir.
  • Fermentasyon teknolojileri ve bu doğrultuda kullanılan mikroorganizmaları konusunda bilgi sahibi olur.

 

DERSİN HEDEF KİTLESİ: Dersin hedef kitlesi akademisyen, öğrenci ve sürdürülebilir enerji üretimine ilgi duyan herkese hitap eder.

KURSA KATIL