Şarkılar ile Arap Lehçeleri

Şarkılar ile Arap LehçeleriImage


DERSİN AMACI

Arap lehçeleri belirli kurallar ve usuller çerçevesinde, Mısır, Suriye ve Lübnan gibi lehçeleri ile Arapçayı dinlemek anlamak ve ses olayları incelemektir. Bu derste öğrenci şarkıyı dinleyecek ve daha sonra hoca eşliğiyle şarkıyı dil açısından inleyecek ve kullanılan lehçe üzerinde duracaktır.  Böylece şarkıdaki bazı kelimelerin anlamı ve ses olaylarıyla ilgili karşılaştırmalar yapılacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Arapça lehçeleriyle ilgili genel bilgilere sahip olur.

Mısır lehçesindeki şarkılarda kullanılan en önemli Arapça kelimelerin anlamını bilir ve ses olaylarına hâkim olur.

Suriye ve Lübnan lehçesindeki şarkılarda kullanılan en önemli Arapça kelimelerin anlamını bilir ve ses olaylarına hâkim olur.

Farklı lehçelerde dinlenilen şarkılardaki kelimeleri karşılaştırabilir. Şarkıdaki Arapça kelimeleri seçebilir ve doğru telaffuz eder.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Arapçayı genel olarak bilen ve lehçelerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler.

KURSA KATIL
DERS TÜRÜ EŞ ZAMANLI
KATEGORİ DİL
DERS SÜRESİ 4 HAFTA
EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE