Optimizasyon Teknikleri

Optimizasyon TeknikleriImage


DERSİN AMACI

Bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanıldığı farklı iş alanlarında çalışacak öğrencilerin/kişilerin  karşılaştıkları problemlere en iyi çözümü (optimizasyon) bulmaları ve yaklaşım getirmeyi öğrenme konusunda yardımcı olacak mevcut tekniklerin bazıları hakkında yeterli bilgi ve beceriyi kazanmaları hedeflenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

  • Optimizasyonda kullanılan sezgiseller ve metasezgiselleri sınıflandırır.
  • Tabu arama sezgiselini bilir.
  • Benzetilmiş Tavlama sezgiselini bilir.
  • Genetik Algoritma parametrelerini bilir ve GA’yı kullanır.

ABC Algortimasını problem çözmede kullanır.

DERSİN HEDEF KİTLESİ

Bilgi iletişim teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı uygulama alanı olan her bilim dalı öğrencileri

KURSA KATIL
DERS TÜRÜ EŞ ZAMANLI
KATEGORİ ARAŞTIRMA
DERS SÜRESİ 4 HAFTA
EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE